Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paskelbtas konkursas į Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus pareigas

Data

2019 06 27

Įvertinimas
0
Susitarimas8.jpeg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus pareigoms užimti.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties, socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, sociologijos krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities filosofijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį bei mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

Konkurse panorę dalyvauti kandidatai turėtų gebėti strategiškai ir efektyviai planuoti įstaigos veiklą ir veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, jog būtų vykdoma pagrindinė šios institucijos funkcija – užtikrinta žmogaus teisių bei orumo apsauga sveikatos priežiūros srityje.

Taip pat svarbu, jog kandidatai mokėtų taikyti šiuolaikinius vadybos ir krizių valdymo modelius, gebėtų suprasti bei koordinuoti su bioetikos klausimais susijusius tarptautinius teisės aktus ir dokumentus.

Pirmiausia kompleksinio vertinimo metu Valstybės tarnybos departamentas įvertins kandidatų bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas. Tuomet kriterijus atitikę pretendentai turės teisę dalyvauti konkurse įstaigos vadovo pareigoms užimti, kurį ves speciali komisija. Du geriausiai pasirodę kandidatai, kuriuos atrinks komisija, tęs savo dalyvavimą konkurse. Jų lauks pokalbis su sveikatos apsaugos ministru, kuris ir priims galutinį sprendimą.

Didelis dėmesys bus skiriamas kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti Komiteto vadovo pareigas. Pasirinkus pretendentą bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Pagrindinės Lietuvos bioetikos komiteto funkcijos – šviesti ir informuoti bioetika besidominčius specialistus ir visuomenę apie moralines problemas sveikatos sistemoje, saugoti žmonių, dalyvaujančių biomedicininiuose tyrimuose, teises, konsultuoti medicinos etikos komisijas ir institucijas, teikti pasiūlymus bioetikos klausimais bei atstovauti šaliai tarptautinėse organizacijose.

Pageidaujantys dalyvauti visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba