Ministras A. Veryga: „Norint pagerinti psichikos sveikatą yra būtina inovacijų plėtra“

Data

2017 06 13

Įvertinimas
0
IMG_6974.JPG

Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Vyriausybės kanceliarijos (LRVK) organizuotoje viešojoje konsultacijoje „Inovacijos ir jų plėtra psichikos sveikatos srityje: kaip veiksmingai jas panaudoti?“ aptarti inovacijų psichikos sveikatos srityje Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžiai, priemonių kryptys bei pritaikomumas Lietuvoje.

Pirmosios konsultacijos metu buvo išgrynintos pirminės idėjos penkiose potemėse, visa ši medžiaga bus panaudota rugsėjo 21 d. vyksiančiame psichikos sveikatos forume.

Tokių viešųjų konsultacijų tikslas, aptarti su visuomene svarbius sveikatos sistemos plėtros klausimus, išsiaiškinti aktualiausius klausimus, poreikius ir galimus sprendimo būdus, randant tą, kuris būtų tinkamiausias.

,,Esame ties lūžiu, kuomet psichikos sveikatos problemų gydymas ir prevencija bus sprendžiama vis labiau įtraukiant ir pasitikint nevyriausybinėmis organizacijomis, psichologais, socialiniais darbuotojais, pagalbos centrais ir visuomene. Technologiniai sprendimai ir inovacijos įgalina bendradarbiavimą siekiant visuomenės psichikos sveikatos gerinimo, suteikia įrankius žmogui pagelbėti sau pačiam, gali pasitarnauti destigmatizuojant psichikos sveikatos sutrikimų turinčius pacientus visuomenės akyse”, – sakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Psichikos sveikatos gerinimas yra viena iš Vyriausybės prioritetinių sričių, kuriai skiriamas vis didesnis dėmesys. Vyriausybė yra įsipareigojusi didinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, vykdyti efektyvią savižudybių prevencijos ir pagalbos į jas linkusiems asmenims politiką, mažinti priklausomybės ligų paplitimą. Siekiant šių sveikatos politikos tikslų jie yra įgyvendinami visuose sektoriuose, pasitelkiant pilietinę visuomenę, socialinius ir verslo partnerius, remiant valstybei.

„Inovacijos padeda panaikinti žmogiškojo faktoriaus keliamas klaidas psichikos sveikatos ligonių gydyme ir efektyviau panaudoti naujausias technologijas psichikos sveikatos ligų prevencijai“, – sakė Vilniaus universiteto profesorius A. Germanavičius.

Viena iš galimų plėtojimo sričių – telemedicinos vystymas, kuris galėtų būti panaudotas bendradarbiavimui tarp soc. darbuotojų ar šeimos gydytojų, anoniminėms konsultacijoms su apmokytu savanoriu, rajonuose esančių pacientų stebėsenai. Taip pat būtina skirti didesnį dėmesį elektroninėms platformoms, mobiliosioms programėlėms, diegti inovacijas bendruomenėse.

„Siekiant inovacijų psichikos sveikatos srityje svarbu tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. Galime atrasti tuos psichikos sveikatos rodiklius, kurie prognozuoja apie galimas grėsmes, užuot nagrinėję ir skaičiavę tuos atvejus, kurie jau įvyko. Renginio metu identifikavome keletą krypčių, kurias norisi pabandyti įgyvendinti“, – teigė UAB „Telesoftas“ verslo plėtros direktorius V. Taujanskas.

Į visas viešąsias konsultacijas įtraukiami švietimo sistemos, medicinos darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai.