Kviečiame teikti pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo

Data

2017 01 24

Įvertinimas
0
E-training 2.jpg

Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti teikiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo pasiūlymus ir prisidėti prie mokslo įrodymais grįstos visuomenės sveikatos politikos formavimo Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtinta sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimo tvarka, kuria siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą yra tikslinga atlikti, atrankos procesą.

Ši tvarka nustato, kad pasiūlymai dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų teikiami Higienos institutui iki kovo 1 d. Pasiūlymus, kokių visuomenės sveikatos technologijų vertinimus reikėtų atlikti, gali teikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Pasiūlymus dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų galima pateikti užpildant elektroninę formą, kurią rasite adresu: http://registracija.hi.lt

Gautus pasiūlymus Higienos institutas apibendrins ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui, kad pagal patvirtintus kriterijus būtų nustatyti vertinimo prioritetai. Visuomenės sveikatos technologijų, įtrauktų į prioritetinį sąrašą, vertinimas bus atliekamas 2018 metais.

Daugiau informacijos apie Higienos instituto atliktus ir šiuo metu atliekamus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus rasite: http://technologijos.hi.lt

Daugiau informacijos apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.