Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimas

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimas

Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinę priemonę 325, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo, vadovaudamasi 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas). 2018 metais kovo mėn. atliko 10 ministerijai ir savivaldybėms pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą, kurio metu vertinta įstaigos atitiktis skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vardo suteikimo kriterijams, t. y. nustatyti ASPĮ korupcijos indeksai, atspindintys ASPĮ viešumą ir atvirumą, korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-758 "Dėl Sveikatos apsaugos minsiterijai pavaldžių skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kandidatų skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašų patvirtinimo".

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams (nustatyti trūkumai ir rekomendacijos).

2018 m. kovo 5 -19 d. atlikti dešimties Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimai. Sveikatos apsaugos ministrui teikiamas siūlymas 3 įstaigoms suteikti skaidrios įstaigos vardą.

Informaciją atnaujinta 2018-04-25

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15