Korupcijos prevencija

Šalinkime korupcijos sveikatos sistemoje atsiradimo priežastis!

Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse.

Informuojame, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai sveikatos sistemos srityje yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstamais veiksmais, turint pasiūlymų, idėjų antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistus.


Jei susidurėte su korupcija sveikatos sistemoje, ar žinote su kyšininkavimu susijusią informaciją, taip pat tais atvejais, kai susiduriama su korupcijos apraiškomis srityje susijusiose su ES investicijų administravimu,
maloniai prašome nedelsiant pranešti Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams.

Nemokama pasitikėjimo telefonu linija
8 800 66 004
arba
prašome skambinti Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams šiais numeriais:  (8 5) 205 3373; (8 5) 219 3309; (8 5) 205 3627.

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija
 
Informaciją atnaujinta 2017-10-24