Pranešk apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, informuoja, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai gaunant/teikiant sveikatos priežiūros ir kitas su ja susijusias paslaugas yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais.

Ministerija ragina pranešti apie reikalavimą duoti kyšį ar kitą galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ir kreiptis į policiją (bendruoju pagabos numeriu 112) arba Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

STT apie korupciją galima pranešti:

1) raštu;

2) palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,

3) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis),

4) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,

5) faksu (8 5) 266 3307.                                   

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Taip pat jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turite kreiptis į STT, policiją,  arba ministeriją:

1) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt; korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt.

2) raštu;

3) nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2);

4) Ministerijos korupcijos prevencijos specialistus telefonais:  (8 5) 260 4708; (8 5) 266 1411;(8 5) 219 3309; (8 5) 205 3373; (8 5) 205 3375.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus;

Ministerija, gavusi duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turimą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir kitom įstaigom pagal kompetenciją.

Informaciją atnaujinta 2017-12-21

 


Ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-13