Pranešk apie korupciją

Pranešk apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse ir skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją.

Jokia valdžios institucija jokioje šalyje negali sumažinti korupcijos mastų be visuomenės supratimo ir palaikymo.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Pranešk apie korupciją

1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;

visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);

2. Policijai: bendruoju pagalvos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:

elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;

anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

raštu; kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Informacija atnaujinta 2018-11-16

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-16