Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Sveikatos apsaugos ministerija korupcijos prevencijos srityje siekia glaudesnio bendradarbiavimo su pelno nesiekiančiomis, ne politinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis (asociacijomis, viešosiomis įstaigomis ir kt.) (toliau kartu – NVO). Tikimasi, kad NVO įtraukimas į valdymo procesą ir sveikatos politikos formavimą leis geriau įvertinti piliečių lūkesčius, poreikius ir prioritetus, skatina visuomenės ir viešo sektoriaus dialogą, didina sveikatos sektoriaus skaidrumą, pritraukia geriausias ir inovatyviausius sprendimus. Abipusis dialogas ypatingai svarbus sprendžiant įsisenėjusias korupcijos problemas sveikatos gydymo įstaigose. Skatiname būti pilietiškais ir kviečiame NVO bendradarbiauti ir siūlyti inovatyvias, veiksmingas sprendimus korupcijos prevencijos sveikatos sektoriuje srityje.

Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje,  vyksiančiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d. bus teikiami apdovanojimai už 2018 m.  antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje). 

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę  pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.

Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų lapkričio 26 d. (įskaitytinai) el. paštu dainius.dudutis@sam.lt arba paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius) teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Prašome paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:

  1. antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę, nuorodą į pranešimą spaudoje, tinklapyje ir kt.);
  2. antikorupcinio veiksmingumo pagrindimą (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas – kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda);
  3. iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą, siektus / pasiektus rezultatus (jei tokie buvo apibrėžti), pasiektos auditorijos dydį (apytikslį).
  4. siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitus, fizinių asmenų vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, kontaktinę informaciją (adresas, el. pašto adresas, telefonas).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vyriausiąjį specialistą Dainių Dudutį tel. Nr. (8 5) 260 4708.

Informacija atnaujinta  2018-11-16

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-16