Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL) ir  Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B96A881B578F/KYtUEdEsla) Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose kiekvienais metais atliekamas korupcijos tikimybės nustatymas.

Korupcijos rizikos analizė – valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

2017 metais Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose numatyta korupcijos tikimybės nustatymą atlikti viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo srityje (/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Korupcijos%20prevencija/V-556_2017-05-16_KPT.pdf .)

Daugiau informacijos apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktas korupcijos rizikos analizes galite rasti www.stt.lt.(http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/).

 

Informaciją atnaujinta 2017-10-24

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-06