Korupcijos prevencijos projektai

Sveikatos priežiūra yra viena iš korupcijai jautriausių socialinių veiklos sričių, kurioje korupcijos atvejai gali sukelti neištaisomų padarinių vienai iš svarbiausių konstitucinių vertybių - žmonių sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija spręsdama korupcijos medicinos srityje klausimą ir ieškodama būdų užkirsti kelią korupcijai, neskaidrumui bei padidinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ įgyvendina du projektus:

  • Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas

Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. spalio 19 d. Planuojama išanalizuoti esamą situaciją ir įvertinti galimybes sukurti korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą, kuri sudarytų sąlygas laiku pastebėti korupcijos rizikos veiksnius sveikatos apsaugos sistemoje, galimas korupcijos apraiškas pačioje jų atsiradimo pradžioje (padėtų identifikuoti korupcijos rizikos kilmę) ir laiku priimti atitinkamus sprendimus jų prevencijai. Projekto bendra vertė – 159 853,00 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 13 mėn.

  • Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. vasario 1 d. Projektas skirtas ugdyti sveikatos priežiūros darbuotojų nepakantumą korupcijai ir didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti mokymus, į kuriuos bus  kviečiami asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) vadovai, ASPĮ darbuotojai, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, ASPĮ gydytojai rezidentai ir jaunieji gydytojai, turintys iki 2 metų stažą, ASPĮ vyriausieji slaugytojai (administratoriai), iš viso 3000 dalyvių. Mokymų dalyviams bus suteiktos žinios kurti ir palaikyti įstaigoje aplinką nepalankią korupcijai, elgtis sąžiningai, rodyti sektiną skaidrumo pavyzdį, laikytis etikos ir elgesio kodeksų, pranešti apie pastebėtą korupciją, nepriimti neoficialių mokėjimų, dovanų, kyšių, vengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų.Taip pat planuojama vykdyti antikorupcines viešinimo priemones bei parengti ir įgyvendinti informacines šviečiamąsias kampanijas, skirtas korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti sveikatos priežiūros sistemoje.Numatytų mokymų ir viešinimo veiklų įgyvendinimas turės teigiamą įtaką formuojant netolerantišką aplinką korupcijai atsirasti ir plisti sveikatos priežiūros sistemoje. Projekto bendra vertė – 1 006 651,68 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

 


 

Dėkojame, kad kartu su Sveikatos apsaugos ministerija rūpinatės ne tik savo ir aplinkinių žmonių sveikata, bet ir padedate tobulinti sveikatos apsaugos sistemą!

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15