Korupcijos prevencijos projektai

Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas

2017 m. spalio 19 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.

Sveikatos priežiūra yra viena iš korupcijai jautriausių socialinių veiklos sričių, kurioje korupcijos atvejai gali sukelti neištaisomų padarinių vienai iš svarbiausių konstitucinių vertybių - žmonių sveikatai. Projektu siekiama mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius sveikatos priežiūros sistemoje, sukuriant Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą. Projekto tikslas - atlikus Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo galimybių studiją, sukurti Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą.

Ši sistema sudarys veiksmingas sąlygas Sveikatos apsaugos ministerijai laiku pastebėti korupcijos rizikos veiksnius sveikatos apsaugos sistemoje, galimas korupcijos apraiškas pačioje jų atsiradimo pradžioje (padės identifikuoti korupcijos rizikos kilmę) ir laiku priimti atitinkamus sprendimus jų prevencijai, prisidėtų prie nuolatinio sisteminio ir tinkamo visuomenės informavimo apie nustatytas korupcijos apraiškas, korupcijos pokyčius sveikatos apsaugos sistemoje.

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto bendra vertė – 159 853 Eur.

Establishing a System for monitoring and evaluating of corruption manifestation in the health care system

The project "Establishment of a System for the monitoring and evaluation of corruption manifestation in the health care system“ implementation was started on 19th October 2017. The project is implemented in the framework of the 2014–2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania, the Priority 10 „Society-oriented smart public administration“, the Measure No 10.1.2-ESFA-V-916 “Implementation of the national Anti-Corruption measures”.

Health care is one of the most corruption-sensitive area of social activities, where corruption cases can have irreparable consequences for one of the most important constitutional values - human health. The project aims to reduce the incidence and prevalence of risk factors of corruption in the health care system by creating a System for monitoring and evaluation of corruption manifestation in the health care system. The goal of the Project is to establish a System for monitoring and evaluation of corruption manifestation in the health care system (hereinafter – the System), following the implementation of the feasibility study for development and implementation of the System.

This System will provide effective conditions for the Ministry of Health to identify the risk factors of corruption and possible corruption manifestations in the health system in a timely manner, at the very beginning of their occurrence and will allow for timely and purposeful decisions for corruption prevention. The System will also contribute to systematic public awareness of identified corruption manifestations and awareness of trends in corruption in the health care system.

The project is co-financed by the European Social Fund in the framework of the 2014-2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments in Lithuania. The total cost of the project is 159 853 EUR.

Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomi korupcijos prevencijos mokymai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba  įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 1.1.8 ir 2.1.2 priemones bei veiksmų programos priemonės 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“, organizuoja mokymus, kuriuos vykdo VšĮ „Galimybių plėtra“.

Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, kurie vykdo korupcijos prevencijos funkcijas, sąrašas (norinčių dalyvauti mokymuose).


Jei susidurėte su korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje faktais, ar žinote su kyšininkavimu susijusią informaciją, maloniai prašome nedelsiant pranešti  policijai (https://www.epolicija.lt/report-anonymous), STT ir/ar Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams.

Nemokama tel. linija
8 800 66 004
el. paštas: ministerija@sam.lt

Dėkojame, kad kartu su Sveikatos apsaugos ministerija rūpinatės ne tik savo ir aplinkinių žmonių sveikata, bet ir padedate tobulinti sveikatos apsaugos sistemą!

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14