Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Korupcijos prevencijos projektai

Sveikatos priežiūra yra viena iš korupcijai jautriausių socialinių veiklos sričių, kurioje korupcijos atvejai gali sukelti neištaisomų padarinių vienai iš svarbiausių konstitucinių vertybių - žmonių sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija spręsdama korupcijos medicinos srityje klausimą ir ieškodama būdų užkirsti kelią korupcijai, neskaidrumui bei padidinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ įgyvendina du projektus:

Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas.

Rengiamas metodinių dokumentų paketas. Vėliau bus svarstomos galimybės dėl sisitemos sukūrimo.

Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje.

1. Veikla. Nr.1. "Antikorupcinės socialinės reklamos sveikatos priežiūros sistemoje sukūrimas ir sklaidos plano parengimas ir įgyvendinimas (socialinės reklamos sukūrimas ir sklaida)" įgyvendinta 2020-02. Sukurta 11 kampanijų. Atliktos 4 sociologinės apklausos.

2. Veikla Nr.2  "Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai mokymų programų, mokymų medžiagos parengimo ir mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos." Įgyvendinma toliau. Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2022-02.

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainės  www.esinvesticijos.lt skiltyje Pranešimas apie korupciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26