Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Koordinavimo komisijos uždaviniai:

1. teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktus sveikatos apsaugos srities investicijų projektus (programas), siūlytinus finansuoti Valstybės investicijų programos (neįskaitant Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos) lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;

2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti valstybės projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų investicijų, planavimą, atranką ir įtraukti juos į Valstybės projektų sąrašų projektus bei svarstyti ir teikti sveikatos apsaugos ministrui rekomendacijas dėl papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie atrinkti valstybės projektų planavimo tvarka ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys;

3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti siūlymus tarptautinės paramos programų valdymo ir priežiūros organams dėl tarptautinės paramos skyrimo projektams (programoms);

4. koordinuoti Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymą;

5. koordinuoti brangių medicinos prietaisų įsigijimą įvairių finansavimo šaltinių lėšomis šalies mąstu.