Valdymo tobulinimo grupė

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Valdymo tobulinimo grupė rengia ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei siūlymus dėl viešojo valdymo efektyvumo kėlimo ir skaidrumo garantavimo sveikatos priežiūros srityje, dėl sveikatos apsaugos institucinės sandaros ir reguliavimo sistemos tobulinimo. Valdymo tobulinimo grupė veikia pagal metinius veiklos planus, kuriuos tvirtina sveikatos apsaugos ministras.