Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas

Komiteto sudėtis, nuostatai ir darbo reglamentas (2014 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-277)

Pakeitimai: