Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimui likviduojant Černobylio Atominės Elektrinės avarijos padarinius

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-265 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, komisijos veiklos vykdymas įteisintas VšĮ Šeškinės poliklinikoje. Šios komisijos pirmininkė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistė konsultantė vidaus ligų gydymo klausimais, VšĮ Šeškinės poliklinikos direktoriaus pavaduotoja gydymui, vidaus ligų gydytoja Ona Panasenkienė.