Apeliacinė komisija skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-01-25 įsakymu Nr. V-87 sudėtis:

I. Grigienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėja (pirmininkė);

 G. Bobelienė – LIetuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vedėja (pirmininko pavaduotoja);

A. Armonavičienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus vedėja;

A. Matulevičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros asistentė;

E. Žilevičius – Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas;

I. Drėgvienė – Lietuvos pacientų forumo pirmininkė, asociacijos „Kraujas“ atstovė;

I. Mituzienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė;

L. Kazlauskienė – Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė;

I. Skutkevičiūtė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistė (Komisijos sekretorė)