Apeliacinė komisija skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-01-25 įsakymu Nr. V-87 sudėtis (2019-04-10 įsakymo Nr, V-406 redakcija):

S. Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėja (pirmininkė);

 G. Bobelienė – LIetuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus patarėja  (pirmininko pavaduotoja);

A. Naujokaitė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

A. Matulevičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros asistentė;

E. Žilevičius – Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas;

I. Drėgvienė – Lietuvos pacientų forumo pirmininkė, asociacijos „Kraujas“ atstovė;

I. Mituzienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslininės pagalbos ir vaiko teisų apsaugos vyriausioji specialistė;

L. Kazlauskienė – Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė;

I. Skutkevičiūtė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistė (Komisijos sekretorė)