Misija

Sveikatos apsaugos ministerijos misija

Gyventojų sveikatos išsaugojimas, grąžinimas ir stiprinimas. Kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija.

Veiklos prioritetai

  1. Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
  2. Mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių mažinimas
  3. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, siekiant išvengti darbingo amžiaus žmonių sergamumo ir mirtingumo
  4. Stiprinti motinos ir vaiko sveikatą
  5. Tobulinti sveikatos priežiūros teisinį reguliavimą ir finansavimą
  6. Didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas sveikatos priežiūros srityje

Strateginiai ministerijos tikslai

  • Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą.
  • Skatinti sveiką gyvenseną, saugoti ir stiprinti sveikatą, vykdant ligų prevenciją.
  • Gerinti vaistų prieinamumą gyventojams ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai.
  • Užtikrinti nemokamą iš PSDF biudžeto kompensuojamą sveikatos priežiūrą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-24