Vidaus audito skyriaus vedėjo Vytenio Gudelio einamųjų metų užduotys

  • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą.
  • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
  • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
  • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09