Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėjos Gytės Sirgedienės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimą.
  • Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinės paramos programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ planavimą ir įgyvendinimą.
  • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų viešinimą.
  • Dalyvauti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijos darbe, svarstant pasirengimo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimui, derybų dėl Susitarimo memorandumų proceso organizavimo klausimus bei strategines investavimo kryptis, organizuoti ir koordinuoti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamos programos planavimą, reikalingų dokumentų parengimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09