Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjos Radvilės Jakaitienės einamųjų metų užduotys

  • Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą įgyvendinat skyriui pavestas funkcijas.
  • Vykdyti PSO nacionalinio kontaktinio asmens funkcijas.
  • Koordinuoti dalyvavimą Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veikloje.
  • Pagal kompetenciją koordinuoti dalyvavimą EBPO veikloje.
  • Koordinuoti SAM atstovų dalyvavimą Lietuvos Respublikai prioritetinių 2017 metais tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų, darbo grupių veikloje. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-21