Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus vedėjos Jūratės Martinonienės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto narių sudėties ir nuostatų projekto parengimą.
  • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros visuomeninių konsultantų sąrašo, jų veiklos nuostatų ir darbo reglamento projekto parengimą.
  • Parengti pavyzdinį papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektą, pagal kurį turėtų būti parengta virš 10 papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašų.
  • Parengti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros stebėsenos metmenų projektą.
  • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo projekto parengimą.
  • Parengti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų neformalaus švietimo programų rengimo, derinimo tvarkos aprašo projekto parengimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14