Farmacijos departamento direktorės Gitos Krukienės einamųjų metų užduotys

  • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams Vaistų politikos gaires, numatant esminius tikslus bei uždavinius, orientuotus į racionalų vaistų vartojimą, kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą ir jas įgyvendinti.
  • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams LR sveikatos apsaugos ministro 2002-04-05 įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
  • Parengti ir pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
  • Parengti ir pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai Farmacinės rūpybos paslaugos specialiųjų reikalavimų aprašo projektą.
  • Parengti pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymą, kuriuo numatoma galimybė farmacijos specialistams LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais laikinai verstis farmacijos praktika ar atlikti vienkartinę farmacijos specialisto paslaugą LR atitinkamai neturint vaistininko praktikos licencijos ar neįrašytam į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą.
  • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09