Rajono ligoninių 2015 - 2016 m. finansinės veiklos ataskaitų palyginimai