Valstybės investicijų programa

Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų 2016 – 2018 metų programa

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo:

 

 

 

  1. Informacija apie investicijų projektą, siūlomą finansuoti iš valstybės investicijų programos (1 priedas);
  2. 2017 metais skirtų valstybės investicijų programos lėšų panaudojimo planas (2 priedas);
  3. Informacija apie einamaisiais biudžetiniais metais iš valstybės investicijų programos lėšų planuojamas įsigyti prekes, darbus ar paslaugas (3 priedas);
  4. Paraiška nr. ____ gauti lėšų iš tikslinės dotacijos, patvirtintos savivaldybių biudžetams, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (4 priedas);
  5. Paraiška nr. ____ gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti (5 priedas);
  6. Konfidencialumo pasižadėjimo deklaracija dėl sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų jai pavaldžių įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų (6 priedas);
  7. Viešųjų pirkimų, vykdomų įgyvendinant investicijų projektą, finansuojamą iš 2017 m. iš valstybės investicijų programos lėšų, planas (7 prieda

Daugiau informacijos: Sveikatos ekonomikos departamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-03