Valstybės investicijų programa

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1465

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1425

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1345

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1246

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-927

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-812

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pakeitimas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-590

 

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2017 metų sąrašas ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-69

 

 

 

Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų 2016 – 2018 metų programa

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo:

 

 

 

  1. Informacija apie investicijų projektą, siūlomą finansuoti iš valstybės investicijų programos (1 priedas);
  2. 2017 metais skirtų valstybės investicijų programos lėšų panaudojimo planas (2 priedas);
  3. Informacija apie einamaisiais biudžetiniais metais iš valstybės investicijų programos lėšų planuojamas įsigyti prekes, darbus ar paslaugas (3 priedas);
  4. Paraiška nr. ____ gauti lėšų iš tikslinės dotacijos, patvirtintos savivaldybių biudžetams, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (4 priedas);
  5. Paraiška nr. ____ gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti (5 priedas);
  6. Konfidencialumo pasižadėjimo deklaracija dėl sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų jai pavaldžių įstaigų vykdomų viešųjų pirkimų (6 priedas);
  7. Viešųjų pirkimų, vykdomų įgyvendinant investicijų projektą, finansuojamą iš 2017 m. iš valstybės investicijų programos lėšų, planas (7 prieda

Daugiau informacijos: Sveikatos ekonomikos departamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-03