Strateginiai veiklos planai

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo:

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  spalio 19 d. įsakymas Nr. V-1195 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo":

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-995 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo":

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-493 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo":

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-82 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo":

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 metų sausio 5 d. įsakymas Nr. V-18 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-1274 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mnistro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-970 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1565 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016−2018 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-523 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-111 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mniisterijos 2016-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 balandžio 12 d. Nr. V-479 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 24 d. Nr. V-389 įsakymas ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-126 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minsitro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo"

  1. Tęsinys
  2. Tęsinys

Pakeitimai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-12-31